Thiết Kế Kiến Trúc Phong Thủy| Thiết Kế - Thi Công Nội Thất

Mẫu Hợp Đồng THiết Kế


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp -  Tù do -  H¹nh phóc

---------------˜™--------------

Hîp ®ång kinh tÕ

             sè ……./h§KT

Hôm nay, ngày 15 tháng 01 năm 2017  

 Tại trụ sở văn phòng kiến trúc Vượng Phát - chúng tôi gồm có:

1. BÊN A: CHỦ ĐẦU TƯ

- Ông(bà): Nguyễn Duy Hưng                         - Chức vụ: Chủ đầu tư

- Địa chỉ: Phường Ninh Xá – Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

  • Số CMT: ……………………….               Ngày cấp : …..../……/………

- Điện thoại: 0983 218 564

- Email: hunghue0202@gmail.com

2. BÊN B: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VƯỢNG PHÁT

- Ông: Lê Thanh Hải                                                   - Chức vụ: Giám Đốc

- Trụ sở: Số 79 Ngõ Giếng Mứt - Đường Bạch Mai – Tp. Hà Nội

- Điện thoại: 0971 999 020                                      - MST :………………                

- Email: kientrucredep@gmail.com

- Tài khoản: 10460486a10 - Tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Vietcombank - chi nhánh Ba Đình

Chúng tôi thỏa thuận và đi đến thống nhất ký kết hợp đồng thiết kế xây dựng với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG

- Bên A đồng ý giao cho bên B thực hiện ” Lập Hồ Sơ Thiết Kế Nhà Ở Gia Đình” của bên A  

Tại địa chỉ :Lô 64 Đường Hoàng Văn Thái – Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

Với những nội dung sau:

1.Giai Đoạn 1: Thiết kế phương án mặt bằng và phối cảnh 3D

2.Giai đoạn 2: Thiết kế chi tiết ( Sau khi thống nhất phương án mặt bằng và mặt đứng phối cảnh 3D)

A- Thiết kế phần kiến trúc

- Mặt bằng bố trí đồ nội thất (giường, tủ, bàn ghế, …) các tầng.

- Bản vẽ các mặt bằng kiến trúc xây tường các tầng

- Bản vẽ các mặt đứng chính, mặt cắt chi tiết của nhà

- Ảnh phối cảnh 3D công trình

- Chi tiết khu vệ sinh, chi tiết cầu thang, chi tiết cửa và các chi tiết cần thiết để thi công

- Bản vẽ mặt bằng lát sàn, mặt bằng trần thạch cao.

B- Thiết kế phần Kết Cấu

- Mặt bằng kết cấu móng, mặt cắt chi tiết móng

- Mặt bằng kết cấu và chi tiết tiết kết cấu cột ,dầm, sàn, cầu thang.

- Chi tiết kết cấu bể nước, bể phốt của toàn nhà.

- Thống kê chi tiết khối lượng thép móng, cột, dầm, sàn, cầu thang, bể nước, bể phốt của toàn nhà.

C- Thiết kế hệ thống kỹ thuật điện, nước

- Mặt bằng bố trí các thiết bị điện - nước

 -Sơ đồ không gian cấp thoát nước, sơ đồ nguyên lý cấp điện

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, THANH TOÁN, THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

2.1 Giá trị hợp đồng:

- Đơn giá thiết kế : 80.000đ/m2

- Diện tích thiết kế tạm tính : 200m2

Giá trị hợp đồng là : 200m2 x 80.00đ/m2=16.000.000 đồng (Bằng chữ :Mười sáu triệu đồng)

- Giá trị trong hợp đồng là giá trị tạm tính với diện tích dự tính thiết kế ban đầu.

- Giá trị thanh toán sau cùng là giá trị m2 sàn thiết kế thực tế khi bàn giao hồ sơ.

Ghi chú : Giá trị hợp đồng tối thiểu không nhỏ hơn 10.000.000đ (mười triệu đồng)

2.2 Thanh toán hợp đồng:

- Đợt 1: Ngay sau khi 2 bên ký hợp đồng Bên A tạm ứng cho bên B 30% giá trị hợp đồng để bên B làm căn cứ lập phương án thiết kế.

Số tiền tương ứng 4.800.000đ ( bằng chữ : bốn triệu tám trăm nghìn đồng./ )

- Đợt 2: Sau khi thống nhất và chốt được phương án thiết kế

Bên A  tạm ứng tiếp cho bên B 50% giá trị hợp đồng tương đương số tiền: 8.000.000đ (Bằng chữ: tám triệu đồng./)

để bên B tiếp tục triển khai hồ sơ thiết kế chi tiết.

- Đợt 3: Sau khi bên B bàn giao hồ sơ thiết kế trả bên A, Căn cứ vào diện tích thiết kế thực tế bên A thanh sẽ toán nốt số tiền tương đương với 20% giá trị hợp đồng còn lại cho bên B là : 3.200.000đ (Bằng chữ: Hai triệu đồng./)

2.3 Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Thời gian thực hiện hợp đồng trong vòng 10 ngày làm việc tính từ ngày 2 bên thống nhất phương án thiết kế.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

3.1 Trách nhiệm bên A:

- Cung cấp đầy đủ các thông tin phục vụ cho công tác thiết kế mà bên B yêu cầu

- Thanh toán cho bên B theo đúng quy định ở điều 2 của hợp đồng.

3.2 Trách nhiệm bên B:

- Thiết kế hồ sơ theo đúng yêu cầu đã được thống nhất giữa 2 bên theo hợp đồng

- Đảm bảo thời gian thực hiện hợp đồng theo điều 2.3 của hợp đồng này.

ĐIỀU 4: TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hợp đồng trong hoạt động xây dựng, các bên phải cùng nhau thương lượng và giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, sẽ có sự can thiệp bởi cơ quan pháp luật. Quyết định của cơ quan pháp luật là quyết định cuối cùng và ràng buộc của các bên thực thi.

3. Phí tòa án và tất cả chi phí khác sẽ do bên thua kiện chịu, trừ khi có một thỏa thuận nào khác giữa hai bên.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Sau khi đã thống nhất được phương án thiết kế và triển khai hồ sơ thiết kế chi tiết nếu như bên A thay đổi phương án thiết kế thì không được vượt quá 20% hồ sơ thiết kế. Nếu vượt quá 20% thì bên A phải trả thêm chi phí phát sinh cho bên B.

- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, được in ra làm 02 bản mỗi bên giữ 01 bản có tư cách pháp lý như nhau

- Hợp đồng hết hiệu lực lý khi 2 bên thực hiện xong nghĩa vụ của mình.

 

                  §¹i diÖn bªn A                                                       §¹i diÖn bªn B

 

 

 

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng

Hotline: 0971999020